KONTAKT

HITTA TILL MALMNÄS

I de sydligaste delarna av Halland, Laholms kommun finner ni oss…

Från Väster: Kör från Våxtorp ca 6 km rätt österut mot Hishult, efter byn

Horsabäck ligger vår gård på vänster sida med skylt vid vägen.

Från Öster: Från Hishult kör i ca 4 km till T-kors med avfart till vänster mot

Våxtorp. Fortsätt på samma väg till skyltarna visar Horsabäck.

Gården ligger på höger sida direkt efter skyltarna.

Malmnäs Möbler & Interiör
Horsabäck 111
312 98 Våxtorp

info@malmnas.com

0430-54 18 50

Öppet
onsd–fred 11–18

lörd–sönd 11–16


DECEMBER ÖPPET ALLA DAGAR!
I december har vi öppet alla dagar fram till 23/12.

månd–fred 11–18

lörd–sönd 11–16

Julafton, juldagen och annandagen håller vi stängt.